Coachen

Coachen

Efter sju sorger och åtta bedrövelser hade jag äntligen lyckats – nästa vecka skulle jag börja…
-