17 år

17 år

Ivana Sugar Jag hade varit till sjöss i tre månader när jag följde med en matros…
-