Kåta Emma

Kåta Emma

Ljuset från gatlyktorna spreds genom prismorna i kristallkronan och dansade längs väggarna. De smekte försiktigt den…
-